LIST OF OFFICE-BEARERS & W.C. MEMBERS

PRESIDENT : SHRI M.P. MITTAL
WORKING PRESIDENT : SHRI K.P. DESAI
GENERAL SECRETARY : SHRI MANOHAR VIEGAS
TREASURER : SHRI WALTER MARTIS
VICE-PRESIDENTS :

SHRI S.C. KANDWAL (NZ)
SHRI RAGHUBIR SINGH (NCZ)

SHRI RAKESH LAKDAWALA (WZ)

SHRI SUNIL SAGAR (SCZ)
SHRI P.M. NATH (EZ)
JOINT SECRETARIES :

SHRI R.K. HAZARIKA (EZ)
SHRI GANESH NAYAK (WZ)

SHRI RANJIT MISRA (EZ)

SHRI PRAMOD RANA (NZ)
SHRI SOMENDRA SRIVASTAVA (NCZ)

SHRI SUMANCHANDRA RAO (SCZ)
W.C. MEMBERS:

SHRI/SMT.

Prashant Payal, O.P. Yadav, Sunil Sehrawat, Ganga Singh Rawat, Ravinder Chopra, Gurdeep Singh, R.P. Saxena, Y.P. Gupta, Sanjay Solanki, V.K. Prajapati, V.K. Yadav, Sanjay Balani, Azhar Siddiqui, Dinesh Singh, Archana Sankhdhar, Pawan Rawat, B.T. Khandekar, Arun Mane,

Sanjay Ahire, Sunil Sarvankar, R.R. Mishra, Harish Singh, Bhavnesh Bhatt, Mukesh Soni, Bharat Gajjar, G.V. Likhare, M.P. Vaniya, Vinod Modi, Priti Bumia, Dilip Kumar Deka, Jishu Mazumdar, Dipjyoti Nath, Noor Mohammad Ali, Jatin Chandra Das, Kokil Kumar Haloi, Manoj Kumar Nath, Bhabani Prasad Das, Kamadkhya Prasad Roy, Hemant Medhi, Rajib Kakati, Sanjib Borthakur, Rafique Hasan, Ananta Borah, Debananda Dutta, Dibyendu Sarkar, Tapas Das, Pintu Ghosh, Ramshankar Singh, Jai Prakash Singh, Tridip Banerjee, Ranadip Majumdar, K . Satish, Kavitha Udayashankar, Balakrishna Shenoy, Lakshmi Kamath, G.S. Amith & S.B. Yogamani.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *